“007 ja lupa tappaa” Nelosella 12.9.2015 klo 21.00 / “Licence to Kill” on channel Nelonen in Finland 12 September 2015 at 21.00

“007 ja lupa tappaa” Nelosella 12.9.2015 klo 21.00 / “Licence to Kill” on channel Nelonen in Finland 12 September 2015 at 21.00

September 12, 2015 0 By 007 Travelers

Mikä / What: 007 ja lupa tappaa / Licence to Kill (1989) (Timothy Dalton)
Missä / Where: Nelonen / Channel Nelonen in Finland
Milloin / When: 12.9.2015, 21.00

 Bond avustaa Felix Leiteria huumelordi Franz Sanchezin kiinniottamisessa. Sanchez pakenee ja vammauttaa Leiterin, ja tappaa tämän vaimon. Bond vannoo kostoa, mutta M määrää hänet palaamaan töihin. Bond kieltäytyy ja M peruuttaa Bondin tappoluvan, aiheuttaen sen, että Bond ajautuu omille teilleen. Vaikkakin virallisesti hänen statuksensa on viety, hän saa epävirallista apua Q:lta.

 .Bond aids Felix Leiter in the capture of drugs lord Franz Sanchez; Sanchez escapes and maims Leiter, killing his wife. Bond swears revenge, but is ordered to return to duty by M. Bond refuses, and M revokes his licence to kill, causing Bond to become a rogue agent; although officially stripped of his status, he is unofficially given help by QLisää 007 filmejä / See more 007 FILMS here